نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سوسیس

سوسیس بلغاری ۵۵ درصد گوشت ماسیس مقدار ۱ کیلوگرم

موجود در انبار

برند

کربوهیدرات

7 گرم

کلسترول

0.48 گرم

انرژی

312 کیلوکالری

چربی

25.2 گرم

فیبر

0 گرم

شماره پروانه بهداشت

15/10014

نوع گوشت

گوشت قرمز

درصد گوشت

55 درصد

روش نگهداری

پروتئین

15.2 گرم

نمک

5 گرم

قند

2.2 گرم

سوسیس کوکتل ۵۵ درصد گوشت ماسیس مقدار ۵۰۰ گرم

موجود در انبار

برند

چربی

25.2 گرم

روش نگهداری

قند

2.2 گرم

انرژی

312 کیلوکالری

شماره پروانه بهداشت

۱۵/۱۰۰۱۴

نوع گوشت

گوشت قرمز

درصد گوشت

55 درصد

نمک

5 گرم

کلسترول

0.48 گرم

فیبر

0 گرم

پروتئین

15.2 گرم

سوسیس کوکتل ۷۰ درصد گوشت ماسیس مقدار ۵۰۰ گرم

موجود در انبار

برند

کلسترول

0.48 گرم

انرژی

312 کیلوکالری

فیبر

0 گرم

نوع گوشت

گوشت قرمز

درصد گوشت

70 درصد

روش نگهداری

نمک

5 گرم

قند

2.2 گرم

پروتئین

15.2 گرم

کربوهیدرات

7 گرم

چربی

25.2 گرم

شماره پروانه بهداشت

15/13163

سوسیس کوکتل پنیری ۵۵ درصد گوشت مرغ ماسیس مقدار ۵۰۰ گرم

موجود در انبار

برند

انرژی

312 کیلوکالری

قند

2.2 گرم

چربی

25.2 گرم

نمک

5 گرم

روش نگهداری

نوع گوشت

مرغ

درصد گوشت

55 درصد

شماره پروانه بهداشت

15/12532

کربوهیدرات

7 گرم

کلسترول

0.48 گرم

فیبر

0 گرم

پروتئین

15.2 گرم